ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προετοιμασία εξετάσεων για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά με σαφή προσανατολισμό σε CAMBRIDGE και MICHIGAN, καθώς και ESB,NOCN,LRN, TOEIC κλπ. Τιμές,πρόγραμμα,υλικό, πάντα σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του κατατακτήριου τεστ, διαθεσιμότητας, ανάγκες υποψήφιου και συχνότητα μαθημάτων.

ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ